Solhan İş Merkezi

  • Yatırımcı Demtaş İnşaat
  • İnşaat Alanı 12.767 m²
  • Proje Tarihi 2015
  • Adres Solhan, BİNGÖL

Dikey iki kütlenin sirkülasyon aksına bağlanmasıyla oluşan yapının bodrum ve zemin katları ticari amaçla kullanılıp normal katları sekiz birimden oluşmuştur. Çatı ve cephelerdeki açıklıklardan aydınlatılan sirkülasyon bloğu tasarımı ile çağdaş bir yapı görünümü sergilemektedir.