Sancak Bakım Evi

  • Yatırımcı Sancak Belediyesi
  • İnşaat Alanı 177,25 m²
  • Proje Tarihi 2016
  • Adres Sancak, BİNGÖL

Sancak Belediyesi’ne hazırlanan projenin revizyonlu mimari uygulama projesi mimayris tarafından hazırlanmıştır.