İÇ MİMARLIK

Mimayris; Karma kullanım, konut, ticari, ofis, konaklama, eğitim, araştırma, kamu, kültür ve endüstriyel yapıların iç mekan projelerini zevkleriniz, ilgi alanlarınız, ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasarlar. 

Tasarımlarında sektörel, müşteri ve çalışan hedefleriniz yada herhangi bir dönemin, yerin ve akımın tasarım kriterlerine uygun olarak iç mimari çalışmasını yapar. Mevcut halinden, yeni tasarımına dönüşümünü tüm teknik altyapısı ile birlikte projelendirir ve görselleştirir. 

Proje kabul edildikten sonra, tasarlanacak alanın tanımlamak amacıyla mevcut hali çizilir. İhtiyaçlar belirlenir, projenin kapsamı tanımlanır. Varsayımlar üzerinden farklı senaryolar kurgulanarak en uygun mekânsal ilişkiler kurulur ve bu tespitlere uygun iki boyutlu ve üç boyutlu taslaklar hazırlanır. Bu taslaklar üzerinden işveren ile değerlendirmeler yapılarak projelendirme aşamasına geçilir. Mimayris mimarları projesine uygun olarak imalatların gerçekleşmesi için işverene profesyonel destek verir ve projelendirme tamamlanır.